Mod til at satse

Der er ikke plads og penge til alle danske biotekselskaber. Vi er nødt til at have mod til at vælge vinderne, mod til at satse og bygge op – og med tilvalg følger fravalg.

Vi har flere end 60 biotekvirksomheder i Medicon Valley. Alle er bygget på en tro på succes, og alle kæmper om investorernes gunst. Mange af virksomhederne har gode patenter og har planlagt kliniske forsøg med sigte på at bringe nye medicinalprodukter på markedet.

Men kliniske lægemiddelforsøg er dyre, og de samlede omkostninger til alle planlagte kliniske forsøg, der skal lede frem til nye lægemidler, svarer til at drive det danske sundhedssystem i ét år. Så mange penge er ikke tilgængelige i investormarkedet, hvor risikovilligheden har lidt drøje hug de seneste år som et resultat af skuffende biotek-investeringsafkast.

Derfor risikerer vi, at mange af biotekvirksomhederne kommer til at lide en stille sultedød. Vi risikerer, at patenterne mister deres værdi, mens virksomhederne jager penge. For patenter er ikke som god vin. De bliver ikke bedre med årene. Patenter har en udløbsdato og mister værdi, hvis ikke de anvendes og fremmes. Mens de danske og svenske virksomheder i Medicon Valley bruger kræfter på at søge kapital, vil virksomheder i andre lande registrere nye patenter på produkter med tilsvarende virkning, de vil gennemføre kliniske forsøg og markedsføre nye produkter og tjene penge.

Succesen tilhører de få i denne industri. Succes er ikke demokratisk. Succes er ikke en ret. Derfor er vi alle nødt til at træffe de hårde valg og nødt til at erkende, at der ikke er plads og penge til alle. Vi er nødt til at have modet til at vælge vinderne, modet til at satse og bygge op – og med tilvalg må følge fravalg.

Med 60 biotekvirksomheder i Medicon Valley vil der kun være få vindere. Medicon Valleys succes består ikke i, hvor mange små virksomheder der opstår, men hvor mange der opnår succes.
Medicon Valley er et fantastisk projekt. Det indeholder et fantastisk potentiale. Men hvis vi bilder os ind, at alle virksomhederne er lige gode, har lige overlevelsesmuligheder, risikerer vi at blive kvalt i skuffelse, og de potentielle vindere vil aldrig få kraft til at vokse sig stærkere end gennemsnittet og bidrage til at sætte vores region på verdenskortet.

En del af projektets svaghed ligger måske i den danske kultur. Vi har en stærk overbevisning om, at alle er lige og har lige muligheder. Det er grundlaget for den danske velfærdsmodel, men modellen kan ikke overføres til biotekområdet.
Her tæller alene resultater og levedygtige forretningsmodeller. Intentioner og gode idéer er ikke nok, og i branchen bør vi have modet til at rense ud, prioritere og satse og reducere de 60 til måske 30 virksomheder med et stærkere og mere levedygtigt fundament. På den måde kan vi koncentrere investeringsmidlerne til gruppen af de mest sandsynlige vindere.

Den danske lighedstankegang med plads og mulighed for alle kan være en god strategi i tider, hvor kapitalressourcerne er ubegrænsede. Men i tider, hvor ressourcerne svinder ind og hvor den globale konkurrence skærpes, er vi nødt til at træffe klare valg – tilvalg som fravalg.

Vi er nødt til at ændre tilgang og turde satse mere entydigt på vinderne for dermed at sikre vækst og fremgang og realisering af Medicon Valley som et grundlæggende storslået projekt.

Dagens Synspunkt er skrevet af David Solomon, direktør Zealand Pharma

2 responses to “Mod til at satse

  1. så vidt jeg har forstået så falder antaller af danske biotek selskaber desværre for første gang i
    rigtigt lang tid. Måske har det noget at gøre med faldet af olien i disse tider.
    Men 8 virksomheder har måtte dreje nøglen om her i Nordjylland mens 2 er blevet solgt. Det går ikke godt mere :(

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *