Uvildig økonomisk rådgivning i bakgear med ny lovgivning

Flere familier skal bruge uvildig økonomisk rådgivning. Folketingets Erhvervsudvalg har derfor sendt ny lovgivning i høring, der skulle sikre dette. Men ifølge lovforslaget ender man med det modsatte. 

I august i år blev der udsendt en rapport om mulighederne for at styrke uvildig rådgivning. Rapporten fortæller, at der skal gøres noget for både at sikre et rimeligt højt niveau på rådgivning og ordentlige klageinstanser, hvilket også er yderst rimelige forlangender, men …
Det var oprindeligt meningen, at man samtidig skulle tvinge banker, realkreditselskaber mv. til at give en rabat til kunder, der ikke ønsker rådgivning fra de banker, realkreditselskaber mv., som sælger produkterne. Altså skulle markedet for uvildig rådgivning styrkes samtidig med, at der kom flere regler for de uvildige rådgivere.

Nu er det imidlertid lykkedes finanslobbyen, dvs. Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og andre, at skræmme embedsmændene (og dermed politikerne) til i lovforslaget, som i øjeblikket ligger til høring, at fjerne denne del i det endelige forslag.
Årsagen skulle være, at det ikke er muligt at skille kreditvurderingen og rådgivningen ad!? Samtidig fremgår det, at der i bankerne i gennemsnit bruges en halv time på rådgivning om lån pr. sag. Lad det lige blive gentaget: En halv time! Det er selvfølgelig helt utilstrækkeligt og på grænsen af det useriøse, hvis det virkelig er rigtigt. Så er det ret klart, at der bliver lavet flere fejl.
Det er faktisk også indtrykket, at mange ansatte i bankerne giver – eller gerne vil – give det betydeligt mere tid i den enkelte rådgivning, men at der fra ledelsen i bankerne generelt sættes faste grænser for, hvor megen tid der må bruges på den enkelte sag. Derfor bliver det heller ikke kvalitet, der kommer ud af det.
Her kan der slås to fluer med et smæk. Lad de uvildige rådgivere stå for rådgivningen og bankerne for kreditgivningen! Husk lige på, at det var bankerne, der skabte finanskrisen – det var ikke de uvildige rådgivere.
Uvildige rådgivere kan tilbyde at bruge den nødvendige tid på sagerne. Sagerne må gerne underlægges ankenævn, og rådgiverne gerne en certificering. Men bankerne mv. må også bidrage til festen. Længere er den ikke.

Som det ser ud nu, vil det blive meget sværere at nedsætte sig som uvildig rådgiver. Det vil kun være store virksomheder, der i længden vil kunne tilbyde uvildig rådgivning. Altså stik modsat hensigten med forslaget.
Det er altså den omvendte verden – og dybt utilfredsstillende – at der ikke lyttes til, hvordan en spirende branche for uvildig rådgivning kan få bedre betingelser.
Fremtiden ligger ikke i at blande rådgivning og salg i banker og finansielle supermarkeder. Politikerne bør derfor have modet til at holde fast i deres oprindelige mål og skabe en situation, hvor rådgivningen alene gives med udgangspunkt i kundens interesser.

Dagens synspunkt er skrevet af Kim Valentin, adm. direktør i Finanshuset i Fredensborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *